Okna skrzynkowe

Opcja 1

Opcja 2

OKNA SKRZYNKOWE

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów zabytkowych oraz zainspirowanie wynikające z obserwacji firm zagranicznych, skłoniły nas do opracowania konstrukcji okna skrzynkowego o parametrach wymiarowych okien oryginalnych, ale spełniające wysokie normy współczesnego budownictwa. Zachowanie parametrów wymiarowych pozwala na wierne odtworzenie wyglądu starej stolarki, łącznie z finezyjnymi zdobieniami okien.

Aby spełnić współczesne normy izolacji termicznej i akustycznej, skrzydło zewnętrzne zostało wyposażone w szybę zespoloną niskoemisyjną 4/10/4 oraz jedną uszczelkę wrębową z przylgą 15 mm. Istnieje także możliwość montażu szyby ze specjalnym przeznaczeniem do obiektów zabytkowych – Histoglas o bardzo niewielkiej grubości zespolenia, zaledwie 10 mm. Jest to szyba o zespoleniu 3/4/3 Ug= 1,9.

Skrzydło wewnętrzne oszklone jest szybą pojedynczą 4 mm oraz wyposażone jest w dwie uszczelki wrębowe, takie same jak w skrzydle zewnętrznym. Konstrukcja taka pozwala na przenikanie ciepła przez pojedynczą szybę skrzydła wewnętrznego, dwie uszczelki uniemożliwiają przedostanie się ciepłego i wilgotnego powietrza z wnętrza pomieszczenia do przestrzeni międzyskrzydłowej.

Podwójna, niskoemisyjna szyba skrzydła zewnętrznego izoluje przed zimnem z zewnątrz. Układ taki powoduje, że w przestrzeni międzyskrzydłowej występuje dodatnia temperatura, co zapobiega kondensacji powietrza między skrzydłami, a także zamarzaniu szyb.

Do okuwania okien skrzynkowych stosujemy okucia obwiedniowe powszechnie występujące w oknach jednoramowych. Istnieje więc możliwość zastosowania, oprócz funkcji rozwierania, także funkcji uchylania i rozszczelnienia. W przypadkach, gdzie wymagane jest ścisłe odwzorowanie wyglądu okuć, stosujemy zawiasy pozwalające tylko na realizowanie funkcji rozwierania. W tym rozwiązaniu możemy zastosować zasuwnice okuć obwiedniowych, ryglujące skrzydła górą, dołem oraz na zaczepach słupka ruchomego. Klamka zasuwnicy umieszczona jest na wewnętrznej listwie przymykowej w osi słupka ruchomego, identycznie jak w starych rozwiązaniach. W tym przypadku możemy zastosować zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, pokryte ozdobnymi osłonkami, np. w kolorze patynowanego mosiądzu. W sytuacji, gdy istnieje konieczność dokładnego odwzorowania konstrukcji oryginalnego okna skrzynkowego, możemy w obydwu skrzydłach zastosować szyby pojedyncze oraz kopie okuć łącznie z zawrotnicami.

Do montażu szyb i ich uszczelnienia z ramami stosujemy silicon ułożony w specjalnie ukształtowanych wrębach. Profil zewnętrznej części przyszybowej skrzydła naśladuje sfazowany, wymalowany kit. Wyeliminowanie kitu i zastosowanie siliconu umożliwia doskonałe uszczelnienie szyb, podniesienie sztywności skrzydeł, a także brak kłopotów w wieloletniej eksploatacji okien. Posiadamy badanie izolacyjności termicznej na nasze okna skrzynkowe. Izolacyjność ta dla okna skrzynkowego wynosi ok. 1,0.