Obiekty zabytkowe

Mimo żywiołowego rozwoju architektury nowoczesnej, w większości europejskich miast nadal zachowało się wiele obiektów o wartości kulturowej i zabytkowej. Dzięki nim miasta te zachowują swój kameralny charakter i specyficzny urok.

Jako producenci budowlanej stolarki drewnianej staramy się również brać czynny udział w zachowaniu świetności pamiątek minionych lat. Z myślą o tym wprowadziliśmy na rynek system okien zabytkowych umożliwiający wierne odwzorowanie wyglądu stolarki oryginalnej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich funkcji i parametrów technicznych nowoczesnych okien takich jak izolacyjność ciepła, akustyczna, szczelność czy odporność na wody opadowe. Okna zabytkowe wyposażone są w ozdobny gzyms na ślemieniu, listwę przymykową zewnętrzną z elementami dekoracyjnymi, listwę przymykową wewnętrzną z przeniesieniem napędu klamki oraz drewnianą osłonę okapnika aluminiowego. Oferujemy także okna tzw. „niemieckie”, w których okapnik aluminiowy zastąpiony jest okapnikiem drewnianym.

System ten podzieliliśmy na trzy poniżej wymienione typy:

  • okna o profilu stylizowanym
  • okna o profilu niemieckim
  • okna skrzynkowe

Nasza firma posiada uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizujemy specjalistyczne zamówienia przeznaczone do wszelkich obiektów o charakterze zabytkowym, na co posiadamy referencje licznych firm współpracujących zajmujących się konserwacją i rewitalizacją obiektów zabytkowych oraz Konserwatorów Zabytków.