I miejsce w Konkursie „Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej”

I miejsce w Konkursie „Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej”

I miejsce w Konkursie „Pracodawca- Organizator  Pracy Bezpiecznej” przyznane przez Państwową Inspekcję Pracy

Jednym z podstawowych celów działalności firmy jest dbałość o pracowników oraz zapewnienie im możliwie najwyższych standardów bezpieczeństwa i komfortu pracy. Priorytetem jest ciągłe dbanie o przyjazne środowisko pracy oraz systematyczna poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Efektem tych działań jest przyznana nam nagroda- I miejsce w konkursie „ Pracodawca- Organizator Pracy Bezpiecznej „ w kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników w XX edycji konkursu na szczeblu regionalnym organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.